Kristensen Properties

FAIF

Bygning - Kristensen Properties

FAIF

Finanstilsynet har ved ’Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.’ (herefter FAIF-loven) implementeret EU-direktivet. EU-direktivet tager sit udgangspunkt i, at Hedge-, Venture- og Private Equity-fonde fik tildelt en stor del af ansvaret for Finanskrisen, hvorfor det var ønsket at opnå en højere grad af tilsyn og kontrol af denne branche. Reglerne medfører således, at investeringsfonde, der ikke har været omfattet af Lov om investeringsforeningen, nu bliver omfattet af et tilsvarende regelsæt.

Det betyder i praksis, at Finanstilsynet vil blive en ekstra uafhængig part, der kontrollerer forvaltere og investeringsforeninger.

Alternativ investeringsfond

Ved en alternativ investeringsfond (herefter AIF) forstås:

  • en kollektiv investeringsenhed,
  • som rejser kapital fra en række investorer,
  • med henblik på at investere den i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik, og
  • med det formål at skabe aggregeret afkast til fordel for disse investorer.

I lovforarbejdet fremgår det konkret, at fondens juridiske form eller investeringsaktiv ikke har betydning for, om en investeringsfond er omfattet af lovgivningen. Derved er alle investeringsfonde som udgangspunkt omfattet af FAIF-loven, og det er således uden betydning, om investeringsformen er A/S, ApS, K/S mv., og om investeringsaktivet er virksomheder, aktier, valuta, ejendomme, el, mv. 

Forvalter af alternativ investeringsforening

Kristensen Properties har godkendelse til at forvalte alternative investeringsforeninger i henhold til FAIF-loven. (Se vores registrering hos Finanstilsynet her.)

Reglerne medfører, at Finanstilsynet fører tilsyn med, at Kristensen Properties:

  • har tilstrækkelig kapital til at drive vores forretning
  • har en holdbar forretningsmodel
  • har en betryggende risikostyring
  • har en adfærd, der ligger inden for lovens rammer
  • ledelse lever op til kravene om at være ’fit and proper’

Desuden er Kristensen Properties omfattet af rapportering direkte til Finanstilsynet om forhold, der kan påvirke vores forretningsgrundlag.