Kristensen Properties

K Partners I

Bygning - Kristensen Properties

Om K Partners I

K Partners I blev etableret i 2005 med en investorkreds bestående af tre danske pensionskasser samt Kristensen Properties med et forretningsgrundlag om investering i primært tyske kontorejendomme og sekundært detailejendomme. Ultimo 2017 var kapitaltilsagnet på DKK 540 mio. fuldt indbetalt, og der var investeret i 18 kontorejendomme og en række detailejendomme til en samlet værdi af DKK 1,9 mia. 

Hovedparten af ejendommene er afhændet i 2018 og 2019, og der resterer nu blot en enkelt ejendom beliggende i Düsseldorf til en værdi på ca. EUR 35,3 mio. (DKK 263 mio.).

De samlede udlodninger udgør mere end DKK 1 mia., og med indregning af egenkapitalen ultimo 2023 på DKK 265 mio., har investorerne i gennemsnit fået en forrentning på 9,8% p.a. i investeringsperioden 2005 – 2023. 

Kristensen Properties A/S har stor erfaring og gode resultater i bagagen, når det handler om at strukturere partnerskaber omkring tyske ejendomsinvesteringer sammen med professionelle danske investorer.

Timing og løbende identificering og udnyttelse af markedsmuligheder og værdiskabende elementer har altid været hjørnestenene i at skabe succes for vore investorer.

Status

Lukket for tegning. Under afvikling.

Investorer

Ejendomsværdier og egenkapital

Årsrapporter

Team

Personalebillede - Kontakt os

Chief Accountant
Dorthe Kærulff Jensen

T: +45 96 31 62 06
M: +45 27 10 51 74
dkj@kristensenproperties.com