Kristensen Properties

Whistleblower

Har du fået kendskab til en (mulig) overtrædelse af love, regler, politikker eller retningslinjer i Kristensen Properties? Så kan du her via en helt særlig, uafhængig og selvstændig kanal foretage din anonyme indberetning. 

Din indberetning kan eksempelvis dreje sig om økonomisk kriminalitet, afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder, korruption, nepotisme eller uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring.

Teknisk set sker indberetningen direkte til en uafhængig, ekstern leverandør, der har specialiseret sig i whistleblowerordninger. Du vil blive vejledt under hele indberetningsprocessen. 

Spørgsmål vedrørende vores whistleblowerordning kan rettes til Anne Marie Sørensen, ams@kristensenproperties.com