Kristensen Properties

K Partners IV

Bygning - Kristensen Properties

Om K Partners IV

Datterselskabet Kristensen Germany AG er i januar 2019 tr├ądt i likvidation.