Kristensen Properties

Om os

Hvem er vi

Kristensen Properties er en af Danmarks mest erfarne virksomheder inden for Fund & Asset Management med speciale i fast ejendom. Kristensen Properties har en FAIF godkendelse. Vi har fokus p√• indk√łb og administration af erhvervsejendomme p√• vegne af institutionelle og professionelle investorer. Vores ydelser d√¶kker over selskabs- og ejendomsadministration, samt ejendomsudvikling og finansiering.

Vores medarbejderstab er bredt fagligt funderet og best√•r af statsautoriserede ejendomsm√¶glere, jurister, √łkonomer, arkitekter og ingeni√łrer. Sammen udg√łr vi et st√¶rkt team med alle de kompetencer, der er n√łdvendige for at sikre optimering af ejendomsinvesteringerne.

Det skal v√¶re trygt at entrere med Kristensen Properties. Vi ved, at loyalitet og tillid er afg√łrende for vores kunder og samarbejdspartnere, og vi g√łr os umage for at v√¶re en foretrukken og kompetent samarbejdspartner.

Kompetencer

Investment Management

Funktionen Investment Management omfatter den overordnede strategiske ledelse, herunder risikostyring og portef√łljepleje for de selskaber, der er underlagt FAIF-lovgivningen. Hvert enkelt selskab har en ansvarlig Fund Manager, der samtidig er direkt√łr for selskabet.

De vigtigste opgaver i relation til den overordnede strategiske ledelse best√•r i k√łb, drift, udvikling og salg af fast ejendom samt finansiering af projekterne. En stor del af Investment Management funktionens underliggende opgaver er uddelegeret til √łvrige fagdivisioner i koncernen.

Fund Management

Den overordnede opgave i Fund Management er ledelse som i et hvilket som helst selskab med ansvar over for selskabets investorer, herunder kontakten til investorer og interessenter. Hertil kommer likviditetsstyring, kontrol, budgetl√¶gning, regnskab og udarbejdelse af skattebilag. Det hidr√łrer endvidere under Fund Management at vedligeholde en balanceret finansiering af selskabet.

Læs mere

Asset Management

Asset Management er den overordnede betegnelse for Property Management, Facility Management samt Property Development. Kristensen Properties udarbejder efter afstemning med ejendomsejeren en forretningsplan for den enkelte ejendom, s√•ledes at en klar strategi for den enkelte ejendom kan udstikkes og l√łbende overv√•ges.

Læs mere

K√łb af fast ejendom

Kristensen Properties indk√łber ejendomme efter n√łje definerede indk√łbskriterier, s√•som ejendomssegment, beliggenhed og lejersammens√¶tning. Ejendommen gennemg√•r en omfattende due diligenceproces, hvorunder ogs√• detaljerede kalkulationer gennemarbejdes.

Salg af fast ejendom

Kristensen Properties sikrer en transparent salgsproces. Vi planl√¶gger og ajourf√łrer en exit-strategi, hvor der tages hensyn til lokale markedsforhold. Vi har rigtig gode erfaringer med gennemf√łrelse af en struktureret salgsproces, for at sikre ejendomsejeren h√łjest mulig pris og st√łrst mulig transaktionssikkerhed.

Mission

Vi vil i Kristensen Properties differentiere os på markedet for ejendomsinvestering og dermed sikre ejendomsinvestorernes rentabilitet og succes.

Kongruens

Det vi siger, er det, vi g√łr – det vi g√łr, er det, vi siger!¬†

Integritet

Vi lever af vores ry Рderfor er intet vigtigere! 

Integritet er hj√łrnestenen i virksomhedens fremgang – og vores stolthed. Derfor v√¶rner vi om den for enhver pris!

Troværdighed

Vi holder mere, end vi lover! 

God forretningsskik

Vore relationer til investorerne baserer sig på loyalitet.

N√•r vi forf√łlger vore kernev√¶rdier i Kristensen Properties, afspejler de sig positivt i det udbytte, vi skaber for ejendomsinvestorer og bliver dermed ogs√• en m√•lestok for investorernes tilfredshed.

Vision

Kristensen Properties vil være en foretrukken forvalter af ejendomskapital for danske investorer. 

Koncernoversigt

Der henvises til den seneste årsrapport.

God forretningsetik

Kristensen Properties varetager Fund & Asset Management i overensstemmelse med fastlagte Corporate Governance regler. Corporate Governance har til form√•l at underst√łtte god selskabsledelse i virksomheder, og det er din garanti for en tryg h√•ndtering af din investering.

Kristensen Properties har finanstilsynets godkendelse som AIF-forvalter og bærer deraf en FAIF (Forvalter Alternative Investerings-Fonde) godkendelse.

Vi er medlem af INREV, der er en europæisk interesseorganisation for investorer, fund managers, rådgivere osv., som arbejder i markedet for europæiske, unoterede ejendomsfonde. www.inrev.org

FAIF

Kristensen Properties har Finanstilsynets godkendelse til at forvalte alternative investeringsforeninger i henhold til FAIF-loven.

Læs mere

Bæredygtighed

EU har med sine forordninger i 2019-2022 √łget fokus p√• b√¶redygtige investeringer. Udbydere af finansielle produkter som f.eks. Kristensen Properties skal fremover give b√¶redygtighedsrelaterede oplysninger om sine finansielle produkter, herunder om de fremmer milj√łm√¶ssige eller sociale karakteristika.

Kristensen Properties udbyder ikke investeringer, der har et formaliseret fokus på bæredygtighed.

Vi har alligevel fokus p√•, at vores alternative investeringsfonde foretager ansvarlige investeringer med fokus p√• b√¶redygtighed, s√•ledes ¬†at b√¶redygtighedsfaktorer ikke f√•r negativ indvirkning p√• investorernes afkast. Rammerne for b√¶redygtighed afspejles i vores politik for henholdsvis investeringer, risikostyring og afl√łnning:

  • Due diligence-processen i forbindelse med en investering skal bl.a. afklare eventuelle eksisterende og potentielle milj√łrisici og sociale faktorer, samt fremtidige optimeringsmuligheder for disse.
  • Kristensen Properties og de forvaltede fondes risici og risikogr√¶nser skal i tilstr√¶kkelig grad tage h√łjde for eksponeringen over for b√¶redygtighedsrisici.
  • Tildeling af bonus og performance-relaterede l√łndele m√• ikke ske p√• bekostning af forhold med negativ indflydelse p√• b√¶redygtighed.

Jobs

Kristensen Properties har til stadighed behov for velkvalificerede medarbejdere. Selvom vi ikke altid annoncerer, er du velkommen til at sende os dit CV, som vi naturligvis behandler fuldt fortroligt.

Upload din ans√łgning

Kontakt

Kristensen Properties har afdelinger i Aalborg, Virum og Berlin.

Kontakt os.