Kristensen Properties

Kontakt os

Management

Fund & Asset Management

Senior Asset Manager
Klaus Ulrik Malmstrøm-Østerballe

T: +45 96 31 62 81
M: +45 26 24 88 91
kum@kristensenproperties.com

Asset Manager
Franziska Pabst Roed

T: +45 96 31 62 05
M: +45 31 33 34 05
fpr@kristensenproperties.com

Personalebillede - Kontakt os

Fund Manager
Anne Marie Sørensen

T: +45 96 31 62 70
M: +45 30 17 38 68
ams@kristensenproperties.com

Personalebillede - Kontakt os

Director Asset Management
Michael Schmidt

T: +45 96 31 62 77
M: +45 20 27 13 77
msc@kristensenproperties.com

Investment Director
Peter Elling Helmersen

T: +45 96 31 62 87
M: +45 61 61 56 74
peh@kristensenproperties.com

Bookkeeping / Controlling DK

Personalebillede - Kontakt os

Chief Accountant
Birgit Juel Jacobsen

T: +45 96 31 62 73
M: +45 51 81 02 31
bjj@kristensenproperties.com

Personalebillede - Kontakt os

Chief Accountant
Dorthe Kærulff Jensen

T: +45 96 31 62 06
M: +45 27 10 51 74
dkj@kristensenproperties.com

Personalebillede - Kontakt os

Accountant / Asset Management
Pernille Drøscher

T: +45 96 31 62 72
M: +45 26 62 19 64
ped@kristensenproperties.com

Personalebillede - Kontakt os

Risk & Compliance
Christian Holmgreen

T: +45 96 31 62 83
M: +45 41 93 43 13
chh@kristensenproperties.com

Asset Management DE

Senior Asset Manager
Joel Pirkl

T: +49 30 88 72 78 28
M: +49 172 17 98 135
jpi@kristensenproperties.com
BERLIN

Kristensen Invest DE

Geschäftsführer
Uwe Pempel

T: +49 04221 1554220
info@kristenseninvest.de
DELMENHORST

Geschäftsführer
Andreas Vogler

T: +49 04221 1554220
info@kristenseninvest.de
DELMENHORST

Bookkeeping / Controlling DE

Support

Personalebillede - Kontakt os

IT Support
Peter Verner Kristiansen

T: +45 96 31 62 78
M: +45 20 13 62 67
pvk@kristensenproperties.com

Personalebillede - Kontakt os

Service Assistant
Berit Birgitte Toft

T: +45 96 31 62 79
M: +45 51 81 02 52
bbt@kristensenproperties.com

Board of directors

Personalebillede - Kontakt os - Hans Peter Larsen

Chairman
Hans Peter Larsen

M: +45 25 38 49 91
hpl@kristensenproperties.com

Klageansvarlig / Claims

Personalebillede - Kontakt os

Birgit Juel Jacobsen

bjj@kristensenproperties.com