Kristensen Properties

Øvrige selskaber

Bygning - Kristensen Properties

Øvrige selskaber

Kristensen Properties forestår Fund & Asset Management for en række kommanditselskaber med ejendomme beliggende i Tyskland og Danmark.

Team